Kleinschalig en gelukkig wonen met erfdelen

GOAL & TARGET
Sociaal, duurzaam en kleinschalig wonen blijken honderden mensen graag te willen. En aangezien er vijf boerderijen per dag leeg komen in NL zijn er ook nog eens kansen.
Kleinschalig en gelukkig wonen met erfdelen
solution

Sociaal, duurzaam en kleinschalig wonen blijken honderden mensen graag te willen. En aangezien er vijf boerderijen per dag leeg komen in Nederland ook nog eens genoeg kansen. Wij zijn een pilotproject gestart en schrijven een handboek om opgedane kennis over erfdelen te delen.

Kleinschalig, sociaal en duurzaam wonen

Een toenemend aantal medelanders bedenkt eigen oplossingen voor wonen en werken. We zien de ontwikkeling dat ze kleiner willen wonen en de behoefte om samen te wonen en elkaar te helpen. Vanzelfsprekend denken we ook aan de noodzaak om minder fossiele brandstoffen te gebruiken en de CO2 uitstoot te beperken.

Uit de honderden reacties die we uit het hele land krijgen, maken we op dat velen op dezelfde lijn zitten.

Daarnaast signaleren we dat in Nederland per dag vijf boerderijen leeg komen. De verwachting is dat dit aantal nog zal groeien de komende jaren en dat het per erf om steeds grotere gebouwvolumes gaat. We denken met ons concept een bijdrage te kunnen leveren aan de vitaliteit en het goede leven op het platteland.

Het duurzaamste Knooperf van Nederland

Dat is onze ambitie en daarom zijn we nu het pilotproject Veldhuis gestart. Samenwerken en aandacht voor elkaar zijn de sociale uitgangspunten. Passief en low tech is de bouwkundige insteek. Bovendien kunnen we door het delen van spullen en verantwoord water- en energiegebruik een mooie bijdrage leveren. Bij duurzaam gaat het om een betere wereld voor onszelf en de generaties na ons. Op onze website is te zien hoe de pilot zich ontwikkelt. We verwachten op zijn vroegst in 2018 klaar te zijn.

Kennis delen

Het bevorderen van kennisuitwisseling is een afgeleid maar niet onbelangrijk doel. Daarom hebben we onze site ontwikkeld en zijn we graag bereid onze ervaringen met anderen te delen. Daarom zijn we bezig een handboek te maken om het realiseren van geslaagde Erfdelen projecten te bevorderen. Dat handboek is niet alleen bedoeld om erfzoekers te faciliteren maar ook verkopers, gemeenten, financiers en anderen. Want deze kleinschalige projecten zijn voor de meeste betrokkenen nieuw.

Ontzorgen

Nu er zoveel belangstelling blijkt te bestaan van burgers en overheden voor het Erfdelen concept ligt het voor de hand om die mensen te gaan ontzorgen. Wat we daaronder verstaan is het volgende.

  • Het handboek, zie de alinea hierboven.
  • De belangstellenden krijgen een enquête waarin ze kunnen noteren wat ze belangrijk vinden in hun eigen woongroep. En we zoeken experts die deskundig zijn op de diverse deelterreinen. Dus op het gebied van groepsbegeleiding, duurzaam bouwen, financiering, juridische mogelijkheden, overheidsbeleid, enz.
  • Een optie is ook dat we een kant en klaar pakket ontwikkelen waarmee woongroepen aan de slag kunnen. En zelfs bouwpakketten voor woningen zijn denkbaar. Dit is voor nu echter toekomstmuziek. Zie de blog voor de laatste ontwikkelingen.
Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?