Goed werkgeverschap loont, maar vraagt wel om moed

Goed werkgeverschap loont, maar vraagt wel om moed
solution

In 2016 werd ZLM Verzekeringen met een medewerkersscore van 8,5 verkozen tot Beste werkgever van Nederland, in de categorie profit met minder dan duizend medewerkers. In dit verhaal vertelt Algemeen Directeur Marinus Schroevers hoe ZLM Verzekeringen dit realiseerde.

De prijs voor Beste werkgever wordt jaarlijks uitgereikt door Effectory en Intermediair. De score geeft aan dat medewerkers trots zijn op de organisatie, achter de organisatiedoelen staan, kansen krijgen om optimaal te presteren, waardering ontvangen en tevreden zijn met de organisatie en haar werkzaamheden. 

Bij ZLM heerst de visie dat omzet geen doel is, maar een gevolg. We zijn dan ook een van de weinige verzekeraars zonder financiële doelstellingen. In plaats daarvan sturen we vanuit kernwaarden. De financiële successen zetten we in om de premie laag te houden en te investeren in het bedrijf.

Mensen helpen

Toen ik Algemeen Directeur werd, overhandigde iemand mij een oud A4’tje, waar met een typemachine de visie van de oprichter op terug te lezen was. We zijn er om mensen te helpen, las ik. Onze medewerkers voelen zich nog altijd verbonden met dit verhaal.

Op organisatiebetrokkenheid scoorde ZLM in het onderzoek van Effectory een 9.3. Op bevlogenheid (hart voor het eigen werk) scoorden we wat lager. Om hierop in te spelen richtte ZLM een werkgroep op, waarin medewerkers kunnen nadenken over hoe hun werk aantrekkelijker te maken. Hier kwam onder andere het idee uit voort om in het geval van een adresmutatie een persoonlijk kaartje te schrijven, met bijvoorbeeld "gefeliciteerd met je nieuwe woning!". Er is bij ZLM ruimte voor persoonlijk klantcontact. Er knippert geen timer onderin het scherm van onze medewerkers en dat doet ze goed.

Investeer in management, medewerkers en processen

Bij ZLM creëren we een klimaat waar mensen zich fijn voelen, door te investeren in management, medewerkers en processen. We selecteren ‘dienende’ managers die er zijn om de medewerkers goed te laten functioneren. ZLM biedt hun medewerkers een gratis, gezonde lunch, statafels, trainingen en goede arbeidsvoorwaarden aan. Wat betreft processen laten we de klant leidend zijn. ZLM is er om mensen te helpen.

Zelfsturende teams, HRM en de flexibele schil

Sociale innovatie en zelfsturende teams? Dat zit er bij ons van oudsher al in. We zijn een platte organisatie en geven medewerkers veel vrijheid en verantwoordelijkheid. Zes medewerkers – waaronder een senior – zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor een bepaalde hoeveelheid werk. Iedereen zet zijn talenten in en met een senior als coach wordt het project tot een goed einde gebracht.

We kiezen er bewust voor om geen HRM of P&O afdeling te hebben. Onze managers voelen goed aan welke nieuwe kracht ze nodig hebben in hun team en daarom doen zij de werving en selectie, met ondersteuning van het secretariaat.

ZLM geeft ook op creatieve wijze invulling aan de ‘flexibele schil’. Aangezien het lastig is te werken aan de betrokkenheid van externe krachten, laten we medewerkers intern stagelopen bij andere afdelingen. Dit zorgt voor een kruisbestuiving van kennis en zo kunnen we makkelijk dertig mensen extra bijschakelen.

Vier pijlers

Om er bij ZLM voor te zorgen dat medewerkers nu en in de toekomst gemotiveerd en energiek kunnen blijven werken, is een ‘holistisch’ programma ontwikkeld. Deze bestaat uit vier pijlers. Ten eerste wordt er gewerkt aan ‘motivatie en betrokkenheid’, bijvoorbeeld door medewerkers te vragen waar ze energie van krijgen.

De tweede pijler is ‘kennis en vaardigheden’. We geven medewerkers de ruimte hun talenten te ontdekken en in te zetten. Waar nodig kijken we naar ontwikkeling, via verplichte en vrijwillige trainingsopties. Buiten werktijd kunnen medewerkers gratis trainingen volgen bij Goodhabitz, bijvoorbeeld de training ‘stress is fijn’.

Gezondheid is de derde pijler van het programma. Hiervoor is door advies-, trainings- en coachingbureau Lifeguard het vitaliteitsprogramma ZLiM fit ontwikkeld. Het programma loopt zes maanden voor twintig tot dertig deelnemers. Na een intake en medisch onderzoek werkt Lifeguard aan de mentale, fysieke en emotionele gezondheid, middels workshops en coaching. Elke maandag gaan er nu ruim twintig medewerkers hardlopen na werktijd, terwijl de pilotondersteuning al even gestopt is. De eigen regie is dus aangesproken.

Als vierde pijler werken we aan een goede werk-privé balans. Dat gaat bijvoorbeeld over flexibele arbeidstijden.

In maart hebben we het in een ‘evolutiegesprek’ met medewerkers over de vier pijlers. De medewerker schrijft zelf een plan, waarin hij uitwerkt wat hij gaat doen. Jonge medewerkers kunnen bijvoorbeeld focussen op ‘kennis en vaardigheden’, en oudere medewerkers willen misschien vooral werken aan hun ‘motivatie en betrokkenheid'.

Aan de slag

Een laag verzuim, een hoge klanttevredenheid, een aansprekend imago en een gezonde omzet: goed werkgeverschap loont. Hoe word jij een betere werkgever? Het opstellen van een lijst met waarden werkt op zichzelf niet. Werk concreet ergens naartoe en streef ernaar dat je je gekozen waarden in de praktijk ziet ‘leven’. Dit vraagt om moed, aangezien de schijncontrole die wordt opgebouwd met spreadsheets, budgetten en begrotingen bij deze aanpak wat verwatert. ZLM meet ook, maar stuurt er minder op. Wij denken dat een kwantitatieve benadering van de werkelijkheid altijd te kort schiet.

Meer weten?

In dit filmpje krijg je een kijkje in de keuken van ZLM.

Read more
Related SDGs what are SDGs
There are no matches yet. Match to this solution

Do you want to comment on this solution?