Heineken Den Bosch

GOAL & TARGET
Op de Heineken brouwerij in Den Bosch is onderzocht waar kansen liggen om biodiversiteit te versterken.
Heineken Den Bosch
solution

In navolging van het plan Biodiversiteit op de Brouwerij dat Robbert Snep (Alterra) voor de Heineken brouwerij in Zoeterwoude ontwikkelde, is nu voor de brouwerij in Den Bosch ook onderzocht waar kansen liggen om biodiversiteit te versterken.

Bloemrijk hooiland

Tijdens overleg met Heineken managers voor duurzaamheid en facilitair beheer, en de plaatselijke hovenier, is verkend welke mogelijkheden het bestaande groen op de Bossche brouwerij biedt voor biodiversiteit. Het huidig gazon kan worden omgevormd naar bloemrijk hooiland. De heesters, struweel en bomen op het terrein hebben deels nu al een meerwaarde hebben voor vogels, bijen, vlinders en andere soorten, mits bloei- en besvorming niet door snoeiwerk wordt verhinderd. Een ander deel van het huidige plantassortiment kent echter sowieso weinig meerwaarde voor natuur, het betreft dan vooral uitheemse plantensoorten. Geadviseerd wordt deze te vervangen door inheemse plantmateriaal met ecologische meerwaarde. Heineken en de hovenier krijgen aangereikt welke soorten in welke categorie vallen. Het plantontwerp kan beter (minder grote vakken met dezelfde soorten, betere overgangen) waardoor meer natuurwaarde ontstaat. Ook kan een aantrekkelijke lunch-wandelroute voor werknemers worden aangelegd en kunnen overbodige hekwerken beter door heggen vervangen worden. Tenslotte, om een beter idee te hebben hoe biodiversiteit op het bedrijventerrein nu praktisch kan worden geímplementeerd, is de betrokkenen vanuit Heineken en de hovenier aangeraden de brouwerij in Zoeterwoude te bezoeken ter inspiratie.

Helpdesk Natuurlijk Kapitaal

De helpdesk van Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie bood kosteloos ondersteuning aan bedrijven die aan de slag gingen met biodiversiteit. Om hun impact op de natuur te verminderen, een positieve bijdrage te leveren en om bedrijfseconomische kansen te benutten. De cases waar de Helpdesk aan heeft gewerkt bevatten nog steeds waardevolle lessen.

Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?