Go Duurzaam helpt gemeentes aan warmteplannen

GOAL & TARGET
Go Duurzaam helpt gemeentes aan warmteplannen
Go Duurzaam helpt gemeentes aan warmteplannen
solution

Een wijkgerichte benadering is cruciaal in de energietransitie. In het Klimaatakkoord wordt een regierol voor de energietransitie bij de gemeenten neergelegd. Onder meer wordt er van hen verwacht om met Warmteplannen te komen voor elke wijk. 

Met bewoners, gebouweigenaren en andere stakeholders zoals netbeheerders, zal per wijk de beste oplossing voor energielevering moeten worden bepaald. Maar hoe pak je dat aan en zorg je dat hier versnelling in ontstaat?​ Pioneering en het Bio-energiecluster Oost Nederland werken samen binnen het project Go Duurzaam aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving. 

 

Onafhankelijke projectleiding​

Pioneering heeft zich als onafhankelijke partij gespecialiseerd in de procesbegeleiding voor het opstellen van warmteplannen per wijk en voor de gehele warmtetransitievisie voor gemeenten. Onafhankelijk projectmanagement en inhoudelijke kennis van verduurzaming en energietransitie bieden je vele voordelen met het opstellen van de warmteplannen. ​​
 
Pioneering heeft een netwerk van professionals binnen het onderwijs, onderzoek, opdrachtgevers en opdrachtnemers, waardoor opgedane kennis en ervaring wordt gedeeld en verder wordt ontwikkeld in heel Oost Nederland. Niet alleen de techniek is bij het opstellen van een wijkgerichte aanpak voor warmteplannen belangrijk: dankzij de samenwerking met communicatiespecialisten van de Universiteit Twente krijgen ook bewonerscommunicatie en bewonersparticipatie de aandacht die benodigd is bij dit soort complexe projecten. ​


Ervaring met Warmteplannen​

In de gemeenten Hengelo en Enschede is samen met alle stakeholders (gemeenten, woningcorporaties, netbeheerders en warmtebedrijven) gewerkt aan het opstellen van warmteplannen voor twee wijken. Alle varianten en scenario’s, zowel voor de korte termijn als de langere termijn worden zorgvuldig afgewogen en meegenomen. ​Deze zijn samengevoegd in de lessons learned.

​De verschillende criteria van alle stakeholders worden op elkaar afgestemd, waarna keuzes kunnen worden gemaakt. We kijken niet alleen naar de investeringen in verduurzaming en in energietransitie, maar maken een integrale afweging met de betaalbaarheid voor de huurders en eigenaren. Hiermee houden we rekening met de maatschappelijke kosten en worden de consequenties op het gebied van duurzaamheid tevens meegenomen.​

Folder warmteplannen
Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?