In vijf stappen lokaal beleid voor goede inpassing zonne-energie

GOAL & TARGET
De constructieve zonneladder’ helpt in vijf stappen om zelf beleid uitwerken voor een goede inpassing van zonne-energie
In vijf stappen lokaal beleid voor goede inpassing zonne-energie
solution

De Natuur en Milieufederaties pleiten voor een zorgvuldige inpassing van zonne-energie met aandacht voor de natuur en omgeving. Om overheden te helpen die inpassing in goede banen te leiden, ontwikkelden ze het stappenplan ‘De constructieve zonneladder’.

Met ‘De constructieve zonneladder’ kunnen gemeenten en regio’s in vijf stappen zelf helder en realistisch beleid uitwerken voor een goede inpassing van zonne-energie. De document laat zien hoe een voorkeursladder opgesteld kan worden en hoe je met een routekaart toeziet op de beoogde toename van het aandeel zonne-energie in een gebied.

De Constructieve Zonneladder

Zonne-energie in Overijssel

Overijssel heeft de uitdaging om 3 petajoule (PJ) aan zonne-energie op te wekken in 2023. Dit komt ongeveer overeen met 1.000 hectare aan zonnepanelen. De verwachting is dat circa 400 hectare hiervan op daken kan worden gerealiseerd en 600 hectare als zonneparken op velden en (bedrijfs)daken. 3 PJ is de helft van het elektriciteitsverbruik van de 500.000 huishoudens in Overijssel.

Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?