Papier uit tomatenvezels

GOAL & TARGET
Papier uit tomatenvezels
Papier uit tomatenvezels
solution

Schut Papier produceerde het eerste boek wereldwijd dat gedrukt is op papier met vezels van tomatenplanten.

Reststromen

Het is een van de resultaten van de zoektocht van de kleine, gespecialiseerde papierproducent naar alternatieven voor houtvezels als grondstof. Met het hergebruik van reststromen in de papiersector ontstaat een nieuwe keten die ook goed uitpakt voor de glastuinbouw.

Restmateriaal uit de tuinbouw, zoals tomatenplantvezels uit de kassen in het Westland, is volop en veelal gratis beschikbaar. Tuinders willen er graag vanaf, slechts een deel van het materiaal wordt gecomposteerd. Voor de goedkoopste soort cellulose uit hout betaalt de papierfabrikant daarentegen al gauw 500 euro per ton. 'Als we vraag naar dit nieuwe product weten te creëren, dan heb je natuurlijk een pracht van een business case', zegt Marcel van de Peppel, productontwikkelaar bij Schut Papier.

Die vraag uit de markt begint te ontstaan. Naast het boek (Connecting Industries, een koffietafelboek over duurzaamheid en innovatie in de Noordzeedelta) maakt het in Heelsum gevestigde bedrijf al dozen waarin resten van tomaten- en paprikaplanten zijn verwerkt. Het nieuwste product zijn zaadzakjes. Van de Peppel: 'We kregen al een aanvraag voor 15 miljoen zakjes, maar dat kwam wat te vroeg.' Voor Biobased Delta produceert Schut nu zaadzakjes van papier waarin paprikavezels zijn verwerkt. Volledig biobased zijn die nog niet. Om te voorkomen dat zaadjes vroegtijdig ontkiemen hebben de zakjes aan de binnenkant een coating van polyethyleen. 'Dat staat haaks op wat wij hier beogen', zegt de productontwikkelaar van Schut Papier,' dus we studeren nog op vervanging door een biolatex.'

Op zoek naar de grens

Daarnaast onderzoekt Wageningen Universiteit de precieze milieueffecten van de bijmenging met plantenvezels. Uiteraard tegen de achtergrond van de milieu-impact van de reguliere papierproductie. In ons land is de papierindustrie goed voor de helft van al het houtverbruik. Wereldwijd wordt één op de drie gekapte bomen verwerkt tot pulp, het halffabricaat van papier. Dat gaat ten koste van de mondiale biodiversiteit. Ook is de papierindustrie een grote waterverbruiker, waarmee ze bijdraagt aan een dalende grondwaterstand en verdroging. Het ligt dus voor de hand dat de vervanging van houtpulp - al is het maar voor een deel - door tot nu toe nauwelijks gebruikt plantenrestmateriaal een milieuvoordeel oplevert. Maar hoe dat precies uitpakt, daarover hoopt Van de Peppel binnenkort meer te horen vanuit Wageningen.

Het bedrijf wacht daar overigens niet op. Er wordt hard gewerkt aan vermindering van het waterverbruik door verdere recycling van het water. En de speurtocht naar de beste manieren om plantenvezels te verwerken gaat onverminderd door. 'Hoe het materiaal als vulmiddel te gebruiken, dat weten we inmiddels. Percentages tot 30 procent halen we al. Maar we willen ook weten waar de grens ligt, hoeveel meer materiaalgebruik mogelijk is.' Vooralsnog doen de plantenvezels het vooral goed als bestanddeel van gerecycled papier. Daarbij kunnen de tomaatvezel en de sappen die daar nog inzitten de sterkte van het papier vergroten. Een uitdaging is nog om plantenmateriaal van constante kwaliteit te verkrijgen. ‘Het beste lukt het als we het materiaal vers aangeleverd krijgen. Maar restmateriaal is een seizoenproduct. We studeren er nog op hoe daar het beste mee om te gaan.

Platform BEE

Dit artikel verscheen eerder op de website van het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie. De activiteiten van Platform BEE zijn eind 2016 beëindigd, maar de casussen die de helpdesk van het platform heeft behandeld zijn nog steeds waardevol. Ze bevatten lessen, uitdagingen, tips en oplossingen op het gebied van Natuurlijk Kapitaal. Via deze link kom je bij alle artikelen van Platform BEE.

Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?