Tony's Chocolonely

GOAL & TARGET
Tony’s Chocolonely heeft de Helpdesk gevraagd om de mogelijkheden voor het biodiversiteitsvriendelijk inkopen van melkpoeder en suiker in kaart te brengen
Tony's Chocolonely
solution

Tony’s Chocolonely heeft de Helpdesk gevraagd om de mogelijkheden voor het biodiversiteitsvriendelijk inkopen van melkpoeder en suiker in kaart te brengen.

Tony’s Chocolonely is een producent van chocoladeproducten. Het bedrijf heeft een sociale missie en garandeert dat chocolade ‘slaafvrij’ is gefabriceerd. Tony’s Chocolonely is, zoals zij het zelf verwoordt, ‘crazy about chocolate and serious about people’.

Het verzoek aan de Helpdesk

Tony’s Chocolonely heeft de Helpdesk gevraagd om de mogelijkheden voor het biodiversiteitsvriendelijk inkopen van melkpoeder en suiker in kaart te brengen. Het advies van de Helpdesk dient Tony’s Chocolonely handvatten te bieden waarmee zij haar keten verder kan verduurzamen. Tony’s Chocolonely had reeds een biodiversiteitscheck verricht met betrekking tot cacao, waardoor een check voor cacao niet meer noodzakelijk was. De drie belangrijkste aanbevelingen van het advies aan Tony’s Chocolonely worden hieronder weergegeven.

Inkoop bietsuiker is beter voor biodiversiteit

Tony’s Chocolonely kan het beste duurzaam geproduceerde bietsuiker van Nederlandse bodem inkopen in plaats van rietsuiker. De negatieve impact van rietsuiker op biodiversiteit is doorgaans namelijk groter.

Selecteer melkveehouderijen en de producenten van melkpoeder op basis van keurmerken

Tony’s Chocolonely kan melkveehouderijen selecteren op grond van de bedrijfsduurzaamheidsindex. Deze index bevat biodiversiteitscriteria. Producenten van melkpoeder kunnen geselecteerd worden op basis van MVO-certificaten, zoals EKO, Demeter en Weidemelk.

Verklein de indirecte effecten op biodiversiteit

Tony’s Chocolonely kan tot slot haar effecten op biodiversiteit via een indirecte weg verkleinen. Bijvoorbeeld door het aantal transportbewegingen te verkleinen of door het productieproces te optimaliseren. Het gebruik van minder water en energie tijdens het productieproces kan bijvoorbeeld indirect leiden tot een verbetering van de biodiversiteit.

Helpdesk Natuurlijk Kapitaal

De helpdesk van Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie bood kosteloos ondersteuning aan bedrijven die aan de slag gingen met biodiversiteit. Om hun impact op de natuur te verminderen, een positieve bijdrage te leveren en om bedrijfseconomische kansen te benutten. De cases waar de Helpdesk aan heeft gewerkt bevatten nog steeds waardevolle lessen.

Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?