Van Gansewinkel Groep

GOAL & TARGET
Welke grondstoffen en mineralen, die in potentie via urban mining gewonnen kunnen worden, hebben de hoogste impact op natuurlijk kapitaal?
Van Gansewinkel Groep
solution

Welke grondstoffen en mineralen, die in potentie via urban mining gewonnen kunnen worden, hebben de hoogste impact op natuurlijk kapitaal? Dit is de vraag die centraal stond in het advies van de Helpdesk aan afvaldienstverlener Van Gansewinkel Groep.

Wat is urban mining?

Bij urban mining worden grondstoffen en mineralen gewonnen uit niet-natuurlijke bronnen, zoals verouderde televisies, computers en telefoons. Drie grondstoffen die worden gewonnen via urban mining werden nader onderzocht: goud, koper en lood.

Grondstof met de hoogste impact op natuurlijk kapitaal

Goud bleek uiteindelijk de grondstof te zijn met de hoogste impact op natuurlijk kapitaal. Voor de winning van goud is namelijk erg veel energie en water nodig. De impact van koper is minder hoog dan van goud en de impact van lood is het laagst. Opvallend is dat de winning van goud, koper en lood allen een negatieve impact hebben op natuurlijk kapitaal.

Urban mining: een nieuwe business case?

In het kader van het behoud van natuurlijk kapitaal op aarde is urban mining een aan te bevelen initiatief. Urban mining vraagt substantieel minder energie voor de productie en het leidt niet tot steenafval. Urban mining is tot slot een goedkopere wijze van productie in vergelijking met traditionele vormen van grondstofwinning.

Helpdesk Natuurlijk Kapitaal

De helpdesk van Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie bood kosteloos ondersteuning aan bedrijven die aan de slag gingen met biodiversiteit. Om hun impact op de natuur te verminderen, een positieve bijdrage te leveren en om bedrijfseconomische kansen te benutten. De cases waar de Helpdesk aan heeft gewerkt bevatten nog steeds waardevolle lessen.

Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?