Versnellingsteam ondersteunt bij energieneutrale of aardgasvrije renovaties van scholen

GOAL & TARGET
Energieneutrale of aardgasvrije renovaties van scholen versnellen
Versnellingsteam ondersteunt bij energieneutrale of aardgasvrije renovaties van scholen
solution

Schoolbesturen en gemeenten die een schoolgebouw energieneutraal of aardgasvrij willen renoveren, kunnen ondersteuning krijgen in het concreet maken van hun plannen. De procesbegeleiders van het Versnellingsteam Duurzame Scholen Overijssel helpen scholen bij vraagstukken op juridisch, financieel, (aanbestedings)technisch en procesmatig gebied.

Duurzame en inspirerende leeromgeving

Overijssel telt ca. 600 basisscholen. Veel van die scholen hebben een verouderd schoolgebouw met een slechte energiehuishouding. In het programma Nieuwe Energie Overijssel werken we onder de noemer ‘Energieke Netwerken van Morgen’ aan een gezonde, duurzame en inspirerende leeromgeving voor leerlingen. Naast het werken aan de verduurzaming van de schoolgebouwen, investeert Nieuwe Energie Overijssel in bewustwording van de jeugd en het betrekken van jongeren bij de energietransitie.
Lees meer over de manieren waarop we dat doen.

Besparen met energiecoaches, energieneutraal met versnellingsteam

De eerste stap in verduurzaming is energiebesparing. Onze energiecoaches duurzame scholen helpen basisscholen met het energiezuinig maken van het schoolgebouw. Het gaat dan om maatregelen die leiden tot minder energiegebruik en verbetering van het binnenklimaat van de school. Schoolbesturen en gemeenten die voor grote, levensduurverlengende renovaties staan en op dat moment ook de stap willen zetten naar een energieneutraal of aardgasvrij schoolgebouw, kunnen via de energiecoach de hulp inschakelen van het Versnellingsteam Duurzame Scholen.

Wie zitten er in het versnellingsteam?

Het Versnellingsteam bestaat uit Eke Schins-Derksen en Remond Molenkamp.

De procesbegeleiders brengen ervaring mee vanuit hun landelijk netwerk, weten hoe ze verduurzaming van schoolgebouwen integraal kunnen benaderen, weten veel van businesscase en hebben technische, juridische en financiële kennis.

Hoe werkt het?

De energiecoach blijft het eerste aanspreekpunt voor de gemeente en de schoolbesturen. Samen bepalen ze of het handig en nuttig is om het Versnellingsteam in te schakelen en voor welk specifiek onderdeel. De gemeente, het schoolbestuur en de energiecoach formuleren dan samen de vraag aan het Versnellingsteam. Daarna volgt een eerste gesprek met de procesbegeleiders van het Versnellingsteam. Dit gesprek heeft als doel de vraag te verhelderen en in te schatten wie van het team het beste kan helpen bij het beantwoorden van de vraag. Na akkoord van alle betrokken partijen kan de ondersteuning vanuit het Versnellingsteam van start gaan.

Een belangrijke voorwaarde voor ondersteuning van het Versnellingsteam is een onderliggende duurzame visie van gemeente én schoolbestuur: een duurzaam IHP (integraal huisvestingsplan).

Contact

Het versnellingsteam is per e-mail te bereiken via [email protected]. De procesbegeleiders zijn ook telefonisch bereikbaar. Eke via telefoonnummer 06 - 27 06 14 07 en Remond via 06 40 25 24 68.

Meer informatie over Duurzame Scholen leest u op: www.overijssel.nl/duurzamescholen

Read more
Related SDGs what are SDGs
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?