Weerman

GOAL & TARGET
Weerman, tussenhandelaar in de bloemensector, wil duurzaam gebruik van natuurlijk kapitaal in de productie en handel van snijbloemen stimuleren.
Weerman
solution

Weerman vroeg de Helpdesk hoe duurzaamheid wordt gedefinieerd in de snijbloemensector, op welke manier natuurlijk kapitaal daarin een plek heeft en welke koplopers er bestaan.

Weerman, tussenhandelaar in de bloemensector, wil duurzaam gebruik van natuurlijk kapitaal in de productie en handel van snijbloemen stimuleren. Het bedrijf hoopt het onderscheidend vermogen van duurzame bloemen te vergroten door het bevorderen van de informatievoorziening richting bloemist en consument.

Nog weinig aandacht

Natuurlijk kapitaal is een begrip dat in de sierteeltsector nog weinig aandacht krijgt. Expliciete voorbeelden van koplopers op natuurlijk kapitaal zijn nog schaars. Het thema is wel ingebed in diverse duurzaamheidskeurmerken en bedrijfsinitiatieven. Deze richten zich vooral op milieuthema’s die ook essentieel zijn voor het behoud van natuurlijk kapitaal. Hoe minder gewasbescherming en watergebruik bijvoorbeeld, hoe minder effect op habitatdegradatie, een belangrijke negatieve impact op natuurlijk kapitaal. Andere negatieve impacts krijgen hierin echter geen aandacht.

Impacts

Negatieve impacts op natuurlijk kapitaal zijn – behalve habitatdegradatie – landconversie, verstoring van flora en fauna, introductie van invasieve soorten en overexploitatie. Het positief beïnvloeden van natuurlijk kapitaal is ook van toegevoegde waarde.

Expliciet maken van de link met natuurlijk kapitaal

Het advies geeft aan dat, naast aandacht voor de diverse impacts, het goed zou zijn als de link met het thema in maatregelen nadrukkelijker wordt geadresseerd. Dan wordt bij gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bijvoorbeeld specifiek gekeken naar mogelijke effecten op natuurlijk kapitaal en kan watergebruik worden gekoppeld aan waterschaarste in de regio. Hiermee wordt het duurzaam gebruik van natuurlijk kapitaal in de keten bevorderd.

Helpdesk Natuurlijk Kapitaal

De helpdesk van Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie bood kosteloos ondersteuning aan bedrijven die aan de slag gingen met biodiversiteit. Om hun impact op de natuur te verminderen, een positieve bijdrage te leveren en om bedrijfseconomische kansen te benutten. De cases waar de Helpdesk aan heeft gewerkt bevatten nog steeds waardevolle lessen.

Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?