Wintererwt goed voor bodemvruchtbaarheid

GOAL & TARGET
Wintererwt goed voor bodemvruchtbaarheid
Wintererwt goed voor bodemvruchtbaarheid
solution

De continuteelt van mais put de bodem uit. Beter is het om meerdere gewassen gelijktijdig of afwisselend te verbouwen. Een van de beste menggewassen is wintererwt, maar dat wordt nauwelijks in ons land verbouwd. Nieuwe rassen, die goed bestand zijn tegen onze kwakkelwinters, moeten daarin verandering brengen.

Monocultuur

Dat de monocultuur van mais voor veevoer zorgt voor afname van de bodemvruchtbaarheid is bekend. De continuteelt leidt niet alleen tot afnemende opbrengsten, maar is ook nadelig voor flora en fauna in onder- en bovengrond. Wetenschappers vermoeden ook dat het toenemend aantal ziektes en plagen bij de maisteelt hieraan te wijten is.

Boeren zaaien na de maisteelt vaak een wintervanggewas in, maar dat houdt alleen het uitspoelen van stikstof tegen. Wat veel meer oplevert, in de vorm van organische stof in de bodem, is het in mengteelt verbouwen van wintergewassen. Zoals granen of gras,  samen met winterharde erwten. De teelt van wintererwt zorgt bovendien voor extra stikstof in de bodem. Het probleem is alleen dat dit gewas hier nauwelijks wordt verbouwd, bij gebrek aan geschikte soorten.

Onderzoeksprogramma

Een onderzoeksprogramma van maisveredelaar Nordic Maize breeding moet daar verandering in brengen. Het werkt hierbij samen met de collegabedrijven Flevo Breeding en BijeS, en de Agrarische Hogeschool Dronten. Het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie (Platform BEE) gaf een startsubsidie. In praktijkproeven op bedrijfsniveau worden verschillende mengteelten van graangewassen en wintererwten getest.

Halverwege het vierjarige onderzoeksprogramma zijn de resultaten bemoedigend, zegt Grietje Raaphorst van Nordic Maize breeding. We hebben nu we aantal typen ontwikkeld dat de winter goed doorkomt, geschikt is voor de mengteelt en een mooi eiwitgehalte heeft. We moeten ze nog wel doorontwikkelen. De komende periode gaan we oogsten en volgend jaar zaaien we de veredelde zaden op een flink aantal percelen uit, gecombineerd met granen en ook gras.

Doel

Het uiteindelijke doel van het programma is om meerdere geschikte combinaties te vinden. Voor melkveehouders die af willen van de continuteelt van maïs komt er een handleiding. Hoe de mengteelt met wintererwt uitpakt op de biodiversiteit is nog niet uitgezocht, maar over de positieve effecten kan volgens Raaphorst weinig twijfel bestaan. Als je rondloopt op de proefvelden, dan vergaat het er van de insecten. Dat heb je bij de maïsteelt echt niet.

Platform BEE

Dit artikel verscheen eerder op de website van het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie. De activiteiten van Platform BEE zijn eind 2016 beëindigd, maar de casussen die de helpdesk van het platform heeft behandeld zijn nog steeds waardevol. Ze bevatten lessen, uitdagingen, tips en oplossingen op het gebied van Natuurlijk Kapitaal. Via deze link kom je bij alle artikelen van Platform BEE.

Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?