Zwolse Energiegids biedt houvast bij energieprojecten

GOAL & TARGET
De Zwolse Energiegids biedt houvast om plannen voor grootschalige opwekking van duurzame energie zorgvuldig af te kunnen wegen. Ook zijn de kansrijke plekken in kaart gebracht.
Zwolse Energiegids biedt houvast bij energieprojecten
solution

De Energiegids biedt houvast bij het afwegen van initiatieven voor het grootschalig opwekken van duurzame energie. Daarvoor wil de gemeente de potentie van grootschalige opwekking kennen en mogelijke locaties voor de bronnen in kaart brengen. Ook willen we vooraf voor Zwolle afwegingscriteria benoemen en afspraken vastleggen over het proces.

Zwolse Energiegids

De Zwolse Energiegids voor Nieuwe Energie

De ongewenste gevolgen van het broeikaseffect, mede veroorzaakt door de uitstoot van fossiele energie, worden steeds duidelijker en zichtbaarder. Daarnaast raken fossiele energiebronnen deze eeuw op. Kortom, er is urgentie op dit gebied. De gemeente Zwolle beschouwt de noodzakelijke omslag naar een duurzame stad niet alleen als iets wat moet, maar vooral als een kans: een mogelijkheid om sociale en economische meerwaarde te creëren voor Zwolle.

En de bijbehorende ambities van Zwolle vastgelegd in het document ‘Zwolle geeft je energie! - Ambitiedocument Energietransitie’ van juni 2017, zijn:

  • Zwolle wil uiterlijk in 2050 energieneutraal zijn
  • In lijn met de hoofdambitie wordt in 2025 de hoeveelheid CO 2-uitstoot ten opzichte van 1990 gereduceerd met 25% en wordt 25% van de totale energievraag op duurza - me wijze opgewekt
  • De energietransitie zetten we in als katalysator voor economische en sociale groei

Zwolle voor Nieuwe Energie

Gemeente Zwolle is alliantiepartner in het programma Nieuwe Energie. Samen met de provincie Overijssel, gemeenten, netwerkbedrijven en corporaties werken we aan een energieneutraal Overijssel in 2050, waarvan 20% in 2023 gerealiseerd moet zijn. Een grote opgave, en vooral een kans. Met een krachtig netwerk van overheden, ondernemers, onderzoek&onderwijs en ondernemende inwoners halen we deze ambitie en realiseren we bijzondere projecten voor een toekomstbestendig Overijssel.

De Energiegids voor jou

De Energiegids is meer dan een ambitiedocument. Hierin heeft de gemeente haar doelstellingen en beweegredenen vastgelegd. Bovendien vind je hier de procesafspraken voor het particiapatieplan terug. Want zonder hulp van de ondernemingen, corporaties, organisaties en inwoners van de gemeente Zwolle realiseren we deze kansen niet.

Wil jij weten hoe je kan participeren en samenwerken? Bekijk dan de participatieafspraken en ga met jouw netwerk aan de slag met Nieuwe Energie. 

Download de Zwolse Energiegids (PDF) hier:

Zwolse Energiegids
Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?